کلینیک آریتمی تهران

ارتباط با ما

:آدرس

کلینیک آریتمی تهران
تهران، خیابان ولی عصر، خیابان توانیر، پلاک 30 
کد پستی:
15175-536

 

:تلفن

+98 21 88 660 660

+98 21 88 795 303

 

:فکس

+98 21 88 660 680

 

:آدرس ایمیل

info@iranep.org


<