آی سی دی در زندگی روزانه

موضوع : پیس میکر و آی سی دی (ICD)
ICD (آی سی دی) در زندگی روزانه

آموزش برای بیماران دارای ICD                              

دانلود اسلایدها